Author Archives: mnnatural

Điều khoản mua hàng/ thanh toán/ vận chuyển

1. Lựa chọn hàng hóa – Quý khách chọn xem chi tiết các mẫu sản phẩm tại website mnnatural.com– Khi đã tìm được sản phẩm quan tâm và phù hợp, Quý khách có thể đặt hàng theo các hình thức sau đây:2.   Hình thức Mua hàng trực tuyến:– Chọn kích cỡ, màu sắc, số lượng […]

Điều khoản sử dụng

1. QUY ĐỊNH CHUNG Điều khoản Sử dụng quy định các điều khoản ràng buộc bạn khi sử dụng các Dịch vụ. Thuật ngữ “Bạn” và/hoặc “Người sử dụng” sau đây được gọi chung để chỉ tới những người sử dụng các Dịch vụ. Vui lòng nghiên cứu kỹ và lưu lại một bản Điều […]